Stichting

secretariaat Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
Haddingestraat 21
9711 KB Groningen
IBAN: NL18INGB0002808331
KvK Groningen nr. 41011792
Culturele ANBI nr.813429043

e-mail: info@svlk.nl

oprichting en doel

De stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen werd opgericht in 1989 en heeft tot doel de ondersteuning van onderhoud, herstel, verbetering, exploitatie en beheer van het gebouwencomplex van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

De kerk (1696) is een prachtig voorbeeld van een zaalkerk met tribunes -de enige in de stad Groningen- en heeft haar karakter als schuilkerk grotendeels behouden. Niet voor niets is het gebouw een rijksmonument... Hierom is het dat de stichting zich inzet voor dit Lutherse monument.

Bulletin

Twee maal per jaar zorgt de redactie van het 'Bulletin' dat dit stichtingblad bij de donateurs verschijnt. Het bevat doorgaans belangwekkende artikelen over kerk, bijgebouwen, gasthuis en gemeente. Hiernaast kunt u de exemplaren van de laatste jaren downloaden.

activiteiten

De uitstekende (kamer-)akoestiek en de opzet als zaalkerk maken de ruimte bij uitstek geschikt als concertzaal.
Opgezet is de serie "Orgel Anders" ten faveure van het Van Oeckelenorgel. Op dagen als bijvoorbeeld de Open Monumentendag en Kerk & Zo zijn bestuursleden aanwezig in de kerk om rondleidingen te verzorgen.
De stichting is afhankelijk van giften van donateurs.
Mocht u zich willen aanmelden als donateur, dat kan. Voor minimaal 15 euro per jaar bent u al begunstiger. Zie ook het kopje 'donateurs'.

statuten

De statuten kunt u hiernaast bekijken door de link te openen.

bestuur

De vriendenstichting wordt geleid door een ervaren bestuur, te weten:

Victor Timmer (voorzitter)
Sybren Bouwer (penningmeester)
vacant (secretaris)
Ite Wieringa ( Bulletin)
Tymen Jan Bronda (artistiek advies)
Wietske Koopmans (algemeen bestuurslid)

 

 


home


 

Statuten
 

Bulletins

Bulletin 2004, no. 2
Bulletin 2005, no. 2
Bulletin 2006, no. 1
Bulletin 2006, no. 2
Bulletin 2007, no. 1
Bulletin 2007, no. 2
Bulletin 2008, no. 1
Bulletin 2008, no. 2
Bulletin 2009, no. 1
Bulletin 2009, no. 2
Bulletin 2010, no. 1
Bulletin 2010, no. 2
Bulletin 2011, no. 1
Bulletin 2011, no. 2
Bulletin 2012, no. 1
Bulletin 2012, no. 2
Bulletin 2013, no. 1
Bulletin 2013, no. 2
Bulletin 2014, no. 1
Bulletin 2014, no. 2
Bulletin 2015, no. 1
Bulletin 2015, no. 2
Bulletin 2016, no. 1
Bulletin 2016, no. 2
Bulletin 2017, no. 1
Bulletin 2017, no. 2
Bulletin 2018, no. 1
Bulletin 2018, no. 2
Bulletin 2019, no. 1
Bulletin 2019, no. 2
Bulletin 2020, no. 1
Bulletin 2021, no. 1
Bulletin 2021, no. 2
Bulletin 2022, no. 1

email: info@svlk.nl