U kunt deze flyer ook als pdf bestand downloaden door hier te klikken

U kunt deze flyer ook als pdf bestand downloaden door hier te klikken

U kunt deze flyer ook als pdf bestand downloaden door hier te klikkenU kunt deze flyer ook als pdf bestand downloaden door hier te klikken

Begin 2013 is de Stichting Reconstructie Schnitger-orgel Lutherse Kerk
Groningen opgericht. Doel van de Stichting is de herbouw van het verloren gegane Schnitger-orgel op de meest oorspronkelijke wijze, op de oostgalerij waar voornamelijk vocaal en instrumentaal gemusiceerd wordt. De oplevering is gepland voor 31 oktober van het Reformatiejaar 2017, precies 500 jaar nadat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde en 300 jaar na de uitbreiding van het orgel met een vrij pedaal.

Een verloren orgel.
In het jaar 1699 gaf de beroemde Hamburgse orgelbouwer Arp Schnitger 'zijn' Lutherse Gemeente in Groningen1 een tweeklaviersinstrument met hoofdwerk en borstwerk ten geschenke. In 1717 werd - om het orgel te optimeren voor de gegroeide gemeente - volgens een plan van Schnitger een zelfstandig pedaal toegevoegd door meesterknechten uit zijn Groninger werkplaats, Jannes Radeker en Rudolf Garrels. Dit instrument is helaas in 1896 verdwenen toen de firma Petrus van Oeckelen en zonen een nieuw orgel plaatste. Sinds 2001 kent deze Lutherse Kerk weer een cantatepraktijk, vooral in de zogenaamde cantatediensten. Dit resulteerde in 2006 in de oprichting van het Luthers Bach Ensemble dat de intentie heeft (Bach-)cantates zo getrouw mogelijk volgens de historische tradities uit te voeren. Hiervoor is er een sterke behoefte aan een geschikt begeleidingsinstrument. Door organologisch en musicologisch onderzoek is duidelijk geworden dat Johann Sebastian Bach in zijn werken voornamelijk het 'grote orgel' met vrij pedaal en meerdere manualen als begeleidingsinstrument gebruikte.

Reconstructie.
Na zorgvuldig beraad heeft de Stichting de orgelbouwer Bernhardt H. Edskes te Wohlen (Zwitserland) geselecteerd om de reconstructie uit te voeren. Deze geboren Groninger heeft een schat aan kennis omtrent en ervaring met instrumenten van Schnitger. In een reeks toonaangevende restauraties (zoals Nieuw-Scheemda, Uithuizen, Melle en Mariana) en door het maken van een kopie van het Schnitger-orgel van Grasberg (in de Waisenhaus-Kirche te Basel) heeft zijn firma haar grote vakmanschap de afgelopen decennia overtuigend aangetoond.
Uitgangspunt voor de reconstructie is de situatie van 1717 waarbij echter gekozen is voor disponering van een Praestant 8' in plaats van een Praestant 4' als basisregister van het orgel. Bronnenonderzoek leverde de afmetingen en omvang van het voormalige instrument op en verder de verrassende lage toonhoogte (de zogenaamde 'Kammerton', vermeld in het contract met Garrels en Radeker). Deze toonhoogte maakt het orgel bij uitstek geschikt voor het samenspel met barokke instrumenten. De dispositie is via een aantal bronnen overgeleverd. Vanuit praktisch oogpunt is er een separaat continuoklavier gepland waarmee het manuaal vanuit de positie van cantor(-organist) bespeeld kan worden.

Voor meer informatie: zie www.schnitgerorgel2017.nl.

    \

 

 

 

 

 


 

klik hier voor een routebeschrijving naar de Lutherse Kerk

Wilt u op de hoogte blijven van onze concerten en overige activiteiten?
Meld u dan aan via deze mailinglist

Speciale actie:
Koop nu Schitgerwijn!
Klik hier voor meer informatie

email: info@svlk.nl

Voor meer informatie over concerten kunt u ook kijken op: www.binnenstadskerken.nl