Foto's van de kerk


  

 

 


De Evangelisch-Lutherse Kerk van vr de restauratie bezien vanuit de Haddingestraat..


De Evangelisch-Lutherse Kerk (na restauratie).

Het voormalige weeshuis (rechts) en een deel van het Juffer Margaretha Gasthuis (midden)

kerk vanaf de weg, in het midden de voormalige pastorie (voor restauratie)


Het Luthers hofje naast de kerk (n restauratie)

idem

Het interieur van de kerk met n van de weinige kleurafbeeldingen van het Van Oeckelen & Zn. orgel (vr restauratie)...

Zoals het vroeger was...


idem

idem


Situatie van voor 1917; dus nog zonder de gebrandschilderde ramen.

Idem maar dan in kleur (vr restauratie)


Het interieur n de restauratie!


idem met o.a. de nieuwe stoelen

predikanten tot 1981


Het begin


de kerkenraadkamer van vr de restauratie


idem, maar nu na de restauratie


linkerraam aan de zuidkant van de kerk

rechterraam aan de zuidkant van de kerk

Het raam van 1920, met de Lutherroos in het midden...


©2004: restauratiefonds der Evang. Luth. Gem. Groningen 1989
Overname tegen vergoeding, neem contact op met de webmaster