Donateurs

Als donateur van de Stichting ondersteunt u de instandhouding en het cultureel gebruik van het kerkgebouw, ook kunt u de SVLK-concerten tegen gereduceerd tarief bezoeken. Tevens zult u 2 maal per jaar op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen de Lutherse Kerk en Gemeente d.m.v. het bulletin. Voor donateurs worden ook speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u het bedrag van uw gift aan de Stichting in mindering kunt brengen op het bedrag van uw belastbaar inkomen.
Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

U kunt donateur worden (minimaal €15 per jaar) door onderstaand formulier in te vullen en het te verzenden:

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Land:
E-mailadres:
Donatie (€ /jaar)

secretariaat Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen Haddingestraat 21 9711 KB Groningen
tel: 0614320071

fax: 0847187077
KvK Groningen nr. 41011792
ING: NL18 INGB 0002 8083 31